Vizuální identita

ZŠ Stupkova

Výzva:

Základní škola Stupkova hledala způsob, jak modernizovat svůj vizuální image a lépe komunikovat své hodnoty a zaměření na rozvoj a vzdělávání mladých studentů. Bylo potřeba vytvořit design, který by byl přitažlivý pro děti i rodiče a odrazoval by dynamiku a růstový potenciál školy.

Řešení:

Mé kreativní řešení spočívalo ve vytvoření vizuální identity, která by byla svěží, dynamická a přístupná, a zároveň by respektovala tradice a vzdělávací poslání školy.

Logo

Navrhla jsem logo, které zobrazuje postavu s batohem, stoupající po stupních v neuzavřeném kruhu. Tento design symbolizuje neustálý růst, vzdělávání a neomezené možnosti, které škola nabízí svým studentům. Zároveň schody – stupně jsou znázorněny z názvu Stupkova, který je v rámci veřejnosti často používán.

Barevná paleta

Sestava pěti barev – modrá, zelená, oranžová, červená a žlutá – představuje hravost, energii a rozmanitost. Každá barva má svůj význam a společně vytvářejí pozitivní a stimulující vizuální dojem.

Písmo

Zvolené písmo je přátelské a čitelné, což podporuje jasnou a otevřenou komunikaci školy. Zájimavost k fontu: Tento font jsem zvolila také pro to, že velké písmeno K vypadá jako otevřená kniha, která je také symbolem vzdělávání.

Hlavičkový papír, vizitka a razítko

Design hlavičkového papíru, vizitek a razítka byl pečlivě sladěn s celkovou identitou školy, aby podporoval jednotný a profesionální vzhled.

E-mail podpis:

Vytvořila jsem šablonu pro e-mailový podpis, která je konzistentní s celkovým designem a posiluje profesionální image školy v digitálním prostředí.

Výhody řešení:

Podpora vzdělávacího poslání

Vizuální identita odráží zaměření školy na růst a rozvoj studentů.

Atraktivita pro žáky a rodiče

Barevný a hravý design působí přívětivě a oslovuje jak mladé studenty, tak jejich rodiče.

Jednotný profesionální vzhled

Konzistentní použití vizuálních prvků zvyšuje rozpoznatelnost školy a její profesionalitu.

Pozitivní atmosféra

Barvy a symboly použité v logu a dalších materiálech vytvářejí pozitivní a podnětné prostředí pro vzdělávání.

Závěr:

Projekt pro Základní školu Stupkova přinesl vizuální identitu, která nejen modernizovala její image, ale také efektivně komunikovala její vzdělávací filozofii. Tato nová identita zvýšila viditelnost školy a přispěla k vytvoření silnějšího vztahu s její komunitou.

Ukázka realizace:

grafika_zsstupkova5

Máte nějaké otázky?

Pojďme si dát nezávazný 30 min online hovor, kde se mě můžete doptat na mé služby. Objednejte se na něj přes níže uvedený formulář:

Zůstaňme v kontaktu.