Obalový design

Rodinný erb

Výzva:

Soukromý klient se na mne obrátil s požadavkem na vytvoření rodinného erbu, který by odrazil bohatou historii a hodnoty rodiny. Cílem bylo vytvořit erb, který by byl nejen vizuálně atraktivní, ale také vypovídající o rodinné tradici a odkazu.

Řešení:

Průzkum a konzultace

Nejdříve jsem provedla důkladný průzkum a konzultace s klientem, abych pochopila jeho historii, významné události a hodnoty, které jsou pro ně důležité. Získané informace byly klíčové pro další návrh erbu.

Návrh erbu

Na základě získaných informací byl vytvořen návrh erbu. Zahrnula jsem symboly a barvy, které měly význam pro rodinu a odrážely její historii a hodnoty. Design byl přizpůsoben tak, aby byl jedinečný a osobitý.

Vizuální realizace

Po schválení návrhu jsem přistoupila k vizuální realizaci erbu. Použila jsem tradiční heraldické techniky a styly, aby byla zachována autenticita a elegance erbu.

Finální produkt

Výsledný erb byl vyroben s využitím kvalitních materiálů a technik, což zajistilo, že bude sloužit jako trvalá a hrdá reprezentace rodinného odkazu.

Výhody řešení:

Posílení rodinného odkazu

Erb posílil pocit hrdosti a sounáležitosti mezi členy rodiny a stal se trvalým symbolem jejich společné historie a hodnot.

Unikátní a osobní design

Vzhledem k obsahu knihy, který zdůrazňoval výhody CBD kosmetiky, došlo k zvýšení zájmu o produkty Cannabellum.

Vizuální atrakce a estetická hodnota

Limitovaná edice knihy přidala na exkluzivitě a vytvořila pocit sběratelské hodnoty, což přilákalo jak stávající, tak nové zákazníky.

Dědictví pro budoucí generace

Osobní přístup a jedinečný obsah knihy umožnily Cannabellum navázat silnější vztah se svými zákazníky a podpořit jejich loajalitu vůči značce.

Závěr:

Rodinný erb byl přijat s nadšením a hrdostí. Stal se nejen vizuálním symbolem rodinné historie a hodnot, ale také cenným rodinným dědictvím, které bude předáváno z generace na generaci.

Ukázka realizace:

Máte nějaké otázky?

Pojďme si dát nezávazný 30 min online hovor, kde se mě můžete doptat na mé služby. Objednejte se na něj přes níže uvedený formulář:

Zůstaňme v kontaktu.