Vizuální identita

My networking club

Výzva:

My Networking Club, dynamická platforma pro podnikatele a profesionály, potřebovala vytvořit unikátní vizuální identitu, která by odrážela jejich klíčové hodnoty: spolupráci, síťování a exkluzivitu. Cílem bylo vytvořit design, který by podpořil jejich pozici jako luxusní sítě pro podnikání a vztahy.

Řešení:

Mým cílem bylo vytvořit design, který je moderní, přitažlivý a symbolizuje klíčové aspekty síťování a profesionálního růstu.

Logo

Logo zobrazuje dva protínající se kruhy, které symbolizují síťování a vzájemnou spolupráci. Uprostřed jsou tři malé vyplněné kruhy představující peníze, což zdůrazňuje finanční aspekt podnikání.

Barevná paleta

  • Modrá: Vybrána pro její asociace se stabilitou a důvěrou. Tato barva podporuje pocit spolehlivosti a profesionalitu.
  • Zlatá: Přidána pro její konotace s exkluzivitou, luxusem a úspěchem. Zlatá barva dodává identitě pocit prestiže a výjimečnosti.

Písmo

Zvolené písmo je elegantní a moderní, což odpovídá exkluzivnímu a profesionálnímu charakteru klubu.

Roll-up

Pro eventy a setkání jsme navrhli rollup, který efektivně využívá logo a barevnou paletu, aby zaujal a přitáhl pozornost.

Šablony na sociální sítě

Vytvořila jsem řadu šablon pro sociální sítě, které jsou v souladu s celkovou vizuální identitou klubu. Tyto šablony umožňují snadnou a efektivní komunikaci klubu na platformách jako jsou LinkedIn, Facebook a Instagram, a zároveň udržují konzistentní a profesionální vzhled.

Šablona prezentace

Vytvořili jsme řadu šablon pro sociální sítě, které jsou v souladu s celkovou vizuální identitou klubu. Tyto šablony umožňují snadnou a efektivní komunikaci klubu na platformách jako jsou LinkedIn, Facebook a Instagram, a zároveň udržují konzistentní a profesionální vzhled.

Výhody řešení:

Zvýšení brandového povědomí

Jedinečná vizuální identita posiluje povědomí o značce a její rozpoznatelnost.

Profesionální image

Kombinace barev a designu loga komunikuje profesionalitu a exkluzivitu, což přitahuje cílovou skupinu.

Konzistence v marketingu

Jednotný vizuální styl usnadňuje konzistentní marketing a branding napříč různými platformami.

Pozitivní atmosféra

Barvy a symboly použité v logu a dalších materiálech vytvářejí pozitivní a podnětné prostředí pro vzdělávání.

Závěr:

Projekt pro My Networking Club úspěšně vytvořil vizuální identitu, která odráží dynamiku, profesionalitu a exkluzivitu klubu. Tato nová identita nejenže zvýšila viditelnost a přitažlivost klubu, ale také posílila vztahy mezi členy a podpořila rozvoj jejich podnikání.

Ukázka realizace:

grafika_mnc3

Máte nějaké otázky?

Pojďme si dát nezávazný 30 min online hovor, kde se mě můžete doptat na mé služby. Objednejte se na něj přes níže uvedený formulář:

Zůstaňme v kontaktu.